Stichting Aqua Vivenda ondersteunt The Samaritan Trust in Blantyre, Malawi. Doelstelling van The Samaritan Trust is het reïntegreren van straatkinderen in de lokale gemeenschap en familiekring middels educatie en vaardigheidsprogramma's. Verder is de organisatie actief op het gebied van de verdediging van de rechten van straatkinderen. U leest meer over de activiteiten in de nieuwsbrieven.

Aqua Vivenda werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2002. Aanleiding voor de oprichting was het 60-jarig priesterschap van Cees Vermeulen. Familie, vrienden en sympathisanten zorgen zo voor een “nalatenschap” en ondersteunen activiteiten die dicht bij zijn hart liggen: onderwijs en ontwikkeling.

Giften via Aqua Vivenda bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. Met steun van Impulsis worden uw giften verdubbeld tot een maximum van 25.000,00 euro (situatie 2008; dit wordt elk jaar opnieuw bekeken). Impulsis is hét loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. Een gezamenlijk initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie.

Stichting Aqua Vivenda is geregistreerd waardoor alle geldelijke giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Anke Vroomen, av@stichtingaquavivenda.com of Gasthuisstraat 7a, 5211 NP te 's Hertogenbosch.

REKENINGNUMMER 3454660 bij de Postbank.
Ten name Stichting Aqua Vivenda ’s-Hertogenbosch.

Beleidsplan

Download het beleidsplan (.doc)

Sponsor a child

Sponsor a child!
Download de PDF met mogelijkheden mbt. het sponsoren van straatkinderen.